10 mei 2019

De smeltoven wordt gerestaureerd – Klaar!


De mannen van Afeer hebben het zand en het puin opgeruimd en de omgang rond de oven vrijgemaakt. Hiermee is de eerste fase van de restauratie afgerond. Voor de volgende fase – restauratie van het staalwerk – wordt gezocht naar het benodigde budget. Wel zal op korte termijn worden gekeken of er twee trekstangen tussen de zijwanden kunnen worden aangebracht, om de zijwaardse druk van het ovengewelf op te vangen.

Wie durft kan naar boven klimmen en de constructie van binnen bekijken – natuurlijk wel op eigen risico! Er wordt gewerkt aan een presentatie die vanaf de begane grond te volgen is.


30 april 2019

‘LIEVER TURKS DAN PAAPS’ is geopend.


Zondagmiddag 28 april opende Dr. W. Jahn, directeur van het Ostfriesisches Landesmuseum in Emden, met drie forse slagen op de Graaf Adolf- klok de tentoonstelling ‘Liever Turks dan paaps’ in het museum Slag bij Heiligerlee. Dr. Jahn benadrukte het belang van samenwerking bij het bewaren en presenteren van dit deel van onze geschiedenis, dat zich aan beide zijden van de Eems heeft afgespeeld. Anne Marie Knottnerus, voorzitter van de Stichting Musea Heiligerlee, toonde zich dankbaar voor de wijze waarop het Ostfriesisches Landesmuseum bereid is om stukken uit zijn prachtige collectie in bruikleen beschikbaar te stellen.
De tentoonstelling behandelt het wel en wee van de Watergeuzen in de wateren van de Eems, het Waddengebied en de zeegaten naar de Zuiderzee in de periode 1568 – 1573. Wie en vooral: wat waren ze? Vrijheidsstrijders of ordinaire piraten? Tegen wie vochten ze nu eigenlijk? De tentoonstelling spreekt geen oordeel uit, maar de bezoekers krijgen genoeg informatie aangereikt om hun eigen conclusies te trekken.
‘Liever Turks dan paaps’ is te zien tot en met 31 oktober 2019. Toegang is bij de prijs van het museumbezoek inbegrepen.


29 april 2019

Jantje Tent geridderd!


Een van de dingen waarover wij de meeste complimenten van onze gasten krijgen is de verzorging in de Brasserie. Of het nu gaat om een familie die koffie met gebak wil, of een buslading Duitse ouderen die komen lunchen, mèt soep: onze Jantje heeft de zaken perfect voor elkaar. En wie ooit in de gietkuil van het Klokkengieterijmuseum is getrouwd spreekt nog over de fantastische organisatie en aankleding door dat kleine vrouwtje in haar grote terreinwagen.

Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Cora- Yfke Sikkema, namens Zijne Majesteit de Koning, aan jantje de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje- Nassau’ uitgereikt. En geen dag te vroeg, als je het ons vraagt. Jantje, namens ons allen van harte gelukgewenst!


22 November 2018

Vrijwilligersorganisatie van het jaar!


Op 21 november, tijdens de feestavond die de gemeente Oldambt jaarlijks aanbiedt aan al diegenen die zich als vrijwilliger hebben ingezet, zijn de Vrijwilligersprijzen 2018 uitgereikt. Het team gastvrouwen en gastheren van de Heiligerlese musea werden uitgeroepen tot Vrijwilligersorganisatie van het Jaar!

Wij doen alles om de gasten een leerzaam, maar vooral leuk bezoek aan het Klokkengieterijmuseum en het museum Slag bij Heiligerlee te bezorgen. Deze uitverkiezing is een bewijs dat musea in de gemeente serieus worden genomen; het is ook een aanmoediging om er het komende jaar met nog meer enthousiasme tegenaan te gaan. We beginnen met het bepalen van een goede bestemming voor de prijs van 250€, die door de Rabobank beschikbaar is gesteld.