Zondag 25 augustus - 7 dichters aan de Slag


In de hal van het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee hangt het bekende gedicht van Ida Gerhardt ‘Anno Domini 1972’: Er is te Heiligerlee een klok gegoten … Nog steeds worden dichters geïnspireerd door objecten en verhalen uit de beide musea. Op zondagmiddag 25 augustus maken stadsdichteres Bianca Holst en haar kunstbroeders en -zusters u deelgenoot van wat een bezoek aan de Heiligerlese musea bij hen heeft losgemaakt.. Tussen 14.00 en 16.00 uur komt u hen tegen in het Klokkengieterijmuseum en het museum Slag bij Heiligerlee en dragen zij hun gedichten aan u voor. Tussendoor bespeelt Simon Laudy het grote carillon in de tuin van het museum.
Aanwezig zullen zijn Bianca Holst, Brenda Venema, Edo Staal, Jaap Twiest, Henny Klooster, Willem Hemmen en Louis Hagen.

Voor dit evenement gelden de normale entreeprijzen voor een of beide musea.

Zaterdag 19 oktober - Pompoenenfeest!


Pompoenenfeest! Het was vorig jaar zo leuk dat we het gaan herhalen. Kleine pompoenen, grote pompoenen: leef je uit en maak er iets moois van. De mooiste en/of griezeligste pompoen wint een prijs!

Houd deze website in de gaten voor het programma.


Oktobermaand – Kindermaand


Op de zondagmiddagen in oktober staan de kinderen centraal.

Details over het programma worden t.z.t. via deze site bekendgemaakt.

Algemeen:


Iedere tweede zondag van de maand zijn kinderen bijzonder welkom en is er iets bijzonders voor hen te doen.